Textové pole: OŘECH II.

Cena: 328,- Kč/q

Graphics and Website design by Bc.Vratislava Wolfová
veškerá práva vyhrazena © copyright

Vážení zákazníci,

vítejte na internetových stránkách společnosti

MILOŠ HUJA – UHELNÉ SKLADY ŘEDHOŠŤ

Zrnitost:                               10 – 25 mm

Výhřevnost:                         17,6 MJ/kg

Obsah síry:                           0,77 %

Obsah popela:                     9,8%

Určeno pro automatické kotle s regulací

počítadlo.abz.cz