Textové pole: OŘECH I.

Cena: 350,- Kč/q

Graphics and Website design by Bc.Vratislava Wolfová
veškerá práva vyhrazena © copyright

Vážení zákazníci,

vítejte na internetových stránkách společnosti

MILOŠ HUJA – UHELNÉ SKLADY ŘEDHOŠŤ

Zrnitost:                               20 – 40 mm

Výhřevnost:                         17,6 MJ/kg

Obsah síry:                           0,77 %

Obsah popela:                     9,8%

Určeno pro kotle a kamna

počítadlo.abz.cz